امواج
جمعه 10 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:48

فرکانسهای به روز w3کانالای فارسی
Txp No
Source
Date
Freq Pol
Mode
SR-FEC Channel Name web V.PID A.PID
Language
SID
Code
Foot
Prints
Comments


A1
Hendrik
23.06.2011
10721 H
DVB-S/MPEG-2
22000 3/4 IVG         W3A
Europe B
TPA Internacional
on
----
Hendrik
Hamid
BBC Persian -w- 101 102 Far 1
Simaye Azadi Iran National TV -w- 201 202 Far 2
Rang-A-Rang TV -w- 301 302 Far 3
Omid-e-Iran -w- 801 802 Far 8
GünAz TV -w- 901 902 Aze 9
Rasa TV -w- 1601 1602 Far 16
RTS 1 Senegal -w- 1702 1701 Fre 17
ORTM -w- 1801 1802 18
Manoto 1 -w- 2001 2002 Far 20
TPA Internacional -w- 2101 2102 Por 21
-R- Voice of Mojahed -w-   203 Far 2
-R- Bidari TV     1301 Far 13
-R- Persian Radio     1401 Far 14
-R- Rasa Radio     1601 Far 16
-R- Radio Sénégal International -w-   1703 Fre 17
-R- GünAz Radio     1901 Aze 19